Taarifein ya taaliyon ke liye nahi Awards ya rewards ke liye nahi Sahi kaam karte hai kyunki unka dil sahi hee karta hai Aise heroes jinhone unko hamara

SettingNahiKi,, SaluteTohBantaHai

Taarifein ya taaliyon ke liye nahi. Awards ya rewards ke liye nahi. Sahi kaam karte hai kyunki unka dil sahi hee karta hai.
Aise heroes jinhone #SettingNahiKi, unko hamara #SaluteTohBantaHai

Taarifein ya taaliyon ke liye nahi. Awards ya rewards ke liye nahi. Sahi kaam karte hai kyunki unka dil sahi hee karta hai. Aise heroes jinhone #SettingNahiKi, unko hamara #SaluteTohBantaHai

Let's Connect

sm2p0